Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 337-345

Agata Rutkowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykorzystanie regionu IGS fragmentu DNAw technice PCR-RFLP do identyfikacji grzybów rodzaju Armillaria

słowa kluczowe: ryzomorfy, opieńka żółtotrzonowa (Armillaria gallica), łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), region IGS
streszczenie:

Opieńkowa zgnilizna korzeni jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób korzeniowych w Polsce występującą w drzewostanach zarówno iglastych, jak i liściastych. Największe straty ekonomiczne w drzewostanie iglastym powoduje Armillaria ostoyae, natomiast za najgroźniejszy gatunek opieńki porażający drzewostany dębowe uważa się opieńkę żółtotrzonową (A. gallica). Celem pracy było określenie zróżnicowania gatunkowego rodzaju Armillaria zasiedlającego wybrane drzewostany dębowe na terenie leśnictwa Górzyska (Nadleśnictwo Smolarz, RDLP Szczecin) za pomocą powszechnie stosowanych w dziedzinie biologii molekularnej metod łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) i polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). Materiał badawczy stanowiły ryzomorfy zebrane z gleby oraz szyi korzeniowej 74 dębów charakteryzujących się zróżnicowanym ubytkiem aparatu asymilacyjnego. Analiza regionu IGS rDNA w technice PCR--RFLP pozwoliła stwierdzić, że dominującym gatunkiem opieńki na badanym obszarze była Armillaria gallica.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28

For citation:

MLA Rutkowska, Agata. "Use of IGS region of the ribosomal DNAin the PCR-RFLP techniqueto identify mushrooms of Armillaria." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28
APA Rutkowska, A. (2015). Use of IGS region of the ribosomal DNAin the PCR-RFLP techniqueto identify mushrooms of Armillaria. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28
ISO 690 RUTKOWSKA, Agata. Use of IGS region of the ribosomal DNAin the PCR-RFLP techniqueto identify mushrooms of Armillaria. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.28
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-6.html