Krzysztof">

Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 291-299

Artur Chrzanowski1, Wojciech Kubasik2, Krzysztof Demski

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Instytut Ochrony Roślin &#
8

2
11; Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska

słowa kluczowe: Karkonosze, zwójkowate, ochrona lasu, Karkonoski Park Narodowy
streszczenie:

W latach 1998–2003 prowadzono badania nad zgrupowaniami motyli w Karkonoszach. Ich wynikiem było stworzenie wykazu motyli dziennych i nocnych. Z rodziny Tortricidae wykazano 109 gatunków motyli, co stanowi ok. 23% wszystkich znanych obec­nie gatunków w Polsce. Wskaźnica modrzewianeczka (Zeiraphera griseana) może zagra­żać trwałości drzewostanów świerkowych. Jej stałe, monitorowane ognisko gradacyjne zlo­kalizowane jest na Hali Szrenickiej. Clepsis rogana, typowo górski gatunek zwójki, występuje w Karkonoszach na 950–1300 m n.p.m. W badaniach wykazano siedem gatunków nowych w województwie dolnośląskim oraz 11 gatunków rzadkich w faunie krajowej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24

For citation:

MLA Chrzanowski, Artur, et al. "Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska [Tortricidae of the Giant Mountains Species and their potential importancefor the environment]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24
APA Chrzanowski, A., Kubasik, W., Demski, K. (2015). Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska [Tortricidae of the Giant Mountains Species and their potential importancefor the environment]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur, KUBASIK, Wojciech, DEMSKI, Krzysztof. Zwójkowate (Tortricidae, Lepidoptera) drzewostanów Karkonoszy Gatunki i ich potencjalne znaczeniedla środowiska [Tortricidae of the Giant Mountains Species and their potential importancefor the environment]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.24
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-2.html