Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 315-322

Winicjusz Kasprzyk1, Maria Hauke-Kowalska2,Władysław Barzdajn2, Wojciech Kowalkowski2,Robert Korzeniewicz2

1Nadleśnictwo Jawor
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej

słowa kluczowe: dąb szypułkowy, Quercus robour L., nawożenie, sadzonki
streszczenie:

Nawożenie mineralne i dolistne są głównym źródłem składników pokarmowych dla sadzonek w szkółkach leśnych. W pracy przedstawiono wyniki porównania wpływu różnych nawozów zawierających azot i sposobów nawożenia na wysokość części nadziemnej dwuletnich sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur L.), w kolejnych latach cyklu produkcyjnego. Żołędzie wysiano 7.11.2011 roku. W doświadczeniu analizowano sześć wariantów nawożenia: (1) kontrola, bez nawożenia; (2) 24 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy mocznik + 2,04 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy Bioekor; (3) 24 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy mocznik + 0,72 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy Florovit; (4) 24 kg N/ha – doglebowo, saletra amonowa + 2,04 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy Bioekor; (5) 24 kg N/ha – doglebowo, saletra amonowa + 0,72 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy Florovit; (6) 24 kg N/ha – doglebowo, saletra amonowa + 24 kg N/ha – dolistnie 1-procentowy mocznik. Średnia wysokość jednoletnich sadzonek dębu wynosiła 16,24 cm. Analiza wariancji dla wysokości nie wykazała różnic istotnych statystycznie. Średnia wysokość dwuletnich sadzonek dębu wynosiła 43,38 cm. Analiza kontrastów, przeprowadzona dla pomiarów po drugim roku trwania doświadczenia, wykazała istotną różnicę wysokości części nadziemnych pomiędzy wariantem kontrolnym a wszystkimi obiektami poddanymi nawożeniu. Nie stwierdzono różnic wewnątrz poszczególnych grup poddanych nawożeniu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26

For citation:

MLA Kasprzyk, Winicjusz, et al. "Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej [Comparison of impact of various types of fertilizerson the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.)in a forest nursery]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26
APA Kasprzyk, W., Hauke-Kowalska, M., Barzdajn, W., Kowalkowski, W., Korzeniewicz, R. (2015). Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej [Comparison of impact of various types of fertilizerson the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.)in a forest nursery]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26
ISO 690 KASPRZYK, Winicjusz, et al. Porównanie wpływu wybranych nawozówna wzrost sadzonekdębu szypułkowego (Quercus robur L.)w warunkach szkółki leśnej [Comparison of impact of various types of fertilizerson the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.)in a forest nursery]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-4.html