Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 279-288

Marek Wajdzik1, Agata Lenkiewicz-Bardzińska2, Jacek Skubis3, Paweł Nasiadka4, Katarzyna Szyjka1

1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Nadleśnictwo Lutowiska
3
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów

słowa kluczowe: Vulpes vulpes, wymiary ciała, waga, parametry czaszki
streszczenie:

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie najważniejszych wymiarów biometrycznych lisów występujących na terenie Bieszczadów oraz stwierdzenie ewentualnych różnic w zależności od wieku, płci i regionu geograficznego. Łącznie zmierzono 61 lisów pozyskanych w latach 2005-2007. Do celów opracowania wykorzystano podstawowe wymiary ciała charakteryzujące wielkość osobników: długość ciała, wysokość w kłębie, obwód tułowia, masę całego ciała. Pomiar kraniometryczny dotyczył sześciu parametrów: długości profilu czaszki, maksymalnej szerokości czaszki, szerokości puszki mózgowej, szerokości ujścia tylnych nozdrzy, wysokości puszki mózgowej oraz wysokości gałęzi żuchwy. W rezultacie stwierdzono słaby dymorfizm płciowy, lecz różnice nie były statystycznie istotne. Badania wskazały, że duży wpływ na kondycję i stan zdrowotny lisów mają warunki atmosferyczne, dlatego też w ocenie ich jakości osobniczej nie należy opierać się wyłącznie na masie ciała. Określenie siły związku pomiędzy cechami biometrycznymi badanych lisów a długością i szerokością ich czaszek pozwoliło stwierdzić, że masa lisów pozwala przypuszczać o ewentualnej wartości medalowej trofeum.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów [Biometric characteristics of the fox (Vulpes vulpes)in the Bieszczady region]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23
APA Wajdzik, M., Lenkiewicz-Bardzińska, A., Skubis, J., Nasiadka, P., Szyjka, K. (2015). Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów [Biometric characteristics of the fox (Vulpes vulpes)in the Bieszczady region]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Cechy biometryczne lisa na terenie Bieszczadów [Biometric characteristics of the fox (Vulpes vulpes)in the Bieszczady region]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-1.html