Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 241-259

Andrzej Mazur, Krzysztof Przybysz, Robert Kuźmiński,Krzysztof Adamowicz, Roman Jaszczak, Piotr Łakomy,Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk, Mieczysław Turski,Jacek Zientarski, Andrzej Łabędzki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny

słowa kluczowe: owady podkorowe, sukcesja, procesy zamierania drzew, sosna zwyczajna Pinus sylvestris
streszczenie:

Proces zamierania drzew w drzewostanie jest jednym z najważniejszych procesów rozwojowych ekosystemów leśnych. W pracy przeanalizowano skład gatunkowy i frekwencję owadów podkorowych zasiedlających drzewa sosnowe poddane sztucznie procesowi zamierania poprzez obrączkowanie – usunięcie kory i łyka w szyi korzeniowej. Analizy przeprowadzono w drzewostanach Nadleśnictwa Durowo, Leśnictwa Orla na siedliskach Bśw, BMśw, LMśw i Lśw, będących w III, IV i V klasie wieku. Stwierdzono, że zgrupowania owadów podkorowych w początkowej fazie zamierania, to znaczy w pierwszym roku po obrączkowaniu, składały się z gatunków kambiofagicznych, m.in. Tomicus piniperda, Hylobius abietis, z których największą stałość i dominację występowania wykazywał T. piniperda. W późniejszej fazie zamierania drzew, czyli w drugim roku, zgrupowania owadów podkorowych były bogatsze w gatunki. Obejmowały one dziewięć gatunków owadów kambiofagicznych i ksylofagicznych. W zgrupowaniach dominowały Asemum striatum i smoliki (Pissodes sp.). Określono potencjalny sukces reprodukcyjny cetyńca większego (T. piniperda) i szeliniaka sosnowca (H. abietis). Stwierdzono także, że zastępczą bazą lęgową szeliniaka może być nagromadzone drewno sosnowe (np. luźne stosy).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5

For citation:

MLA Mazur, Andrzej, et al. "Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny [Succession of subcortical insects in an artificially initiated process of Scots pines dieback]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5
APA Mazur A., Przybysz K., Kuźmiński R., Adamowicz K., Jaszczak R., Łakomy P., Kwaśna H., Szewczyk W., Tursk, M., Zientarski J., Łabędzki A. (2015). Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny [Succession of subcortical insects in an artificially initiated process of Scots pines dieback]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5
ISO 690 MAZUR, Andrzej, et al. Sukcesja owadów podkorowych w sztucznie inicjowanym procesie zamierania sosny [Succession of subcortical insects in an artificially initiated process of Scots pines dieback]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.5
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-5.html