Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 325-333

Anna Kożuch1, Rafał Rybski1, Krzysztof Adamowicz2

1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013

słowa kluczowe: wartość dofinansowania, źródło finansowania, projekty, RDLP Krosno, programy Unii Europejskiej
streszczenie:

Lasy Państwowe, realizując cele ustawowe, ponoszą koszty zagospodarowania i ochrony lasu oraz nakłady na przedsięwzięcia, które są wdrażane również dzięki środkom finansowym pozyskanym ze źródeł zewnętrznych. Celem badań była analiza działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (RDLP Krosno) z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2007–2013. Źródłem danych były sprawozdania z realizacji projektów oraz wywiady ze specjalistami Służby Leśnej RDLP Krosno. W analizowanym okresie nadleśnictwa w zasięgu RDLP Krosno pozyskały środki finansowe na realizację 62 projektów, przede wszystkim mających na celu na ochronę przyrody, zagospodarowanie lasu, edukację przyrodniczo-leśną, rozwój infrastruktury turystycznej. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 84 953,1 tys. zł. Zdecydowana większość kwoty, niemal 90%, pochodziła z funduszy Unii Europejskiej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013 [Acquisition of external fundingby the Regional Directorate of State Forests in Krosno and directions of their destiny in 2007–2013]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27
APA Kożuch, A., Rybski, R., Adamowicz, K. (2015). Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013 [Acquisition of external fundingby the Regional Directorate of State Forests in Krosno and directions of their destiny in 2007–2013]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27
ISO 690 KOŬUCH, Anna, RYBSKI, Rafał, ADAMOWICZ, Krzysztof. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnieoraz kierunki ich przeznaczeniaw latach 2007–2013 [Acquisition of external fundingby the Regional Directorate of State Forests in Krosno and directions of their destiny in 2007–2013]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.27
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-5.html