Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 361-369

Ignacy Korczyński1, Robert Kuźmiński1, Artur Chrzanowski1, Andrzej Łabędzki1, Andrzej Mazur1, Piotr Łakomy1,Ryszard Jasiński2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii Leśnej
2
Nadleśnictwo Wolsztyn

Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej

słowa kluczowe: Panolis flammea, Hyloicus pinastri, różnorodność gatunkowa roślin, śmiertelność poczwarek motyli, Micromammalia
streszczenie:

Celem badań było określenie śmiertelności poczwarek Panolis flammea i Hyloicus pinastri powodowanej przez Micromammalia w drzewostanach sosnowych oraz w znajdujących się w tych drzewostanach kępach drzew i krzewów liściastych. Poczwarki P. flammea i H. pinastri były umieszczane w ściółce leśnej. Obserwacje wykonano w okresie 6.02–12.03.2015 roku w ośmiu kępach drzew i krzewów oraz w ośmiu drzewostanach sosnowych. Wykazano, że liczebność owadożernych gryzoni jest większa w niewielkich kępach drzew i krzewów liściastych niż w otaczających kępy drzewostanach sosnowych. Skład gatunkowy kęp liściastych może nie mieć istotnego wpływu na liczebność i aktywność żerową drobnych gryzoni niszczących poczwarki strzygoni choinówki. Duże poczwarki zawisaka są atrakcyjniejsze dla drobnych gryzoni niż mniejsze poczwarki strzygoni choinówki.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, et al. "Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej [Impact of tree stand species diversity on the mortality of pupae of pine beauty (Panolis flammea Schiff.)and pine-hawk moth (Hyloicus pinastri L.) in the plant litter]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30
APA Korczyński, I., Kuźmiński, R., Chrzanowski, A., Łabędzki, A., Mazur, A., Łakomy, P., Jasiński, R. (2015). Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej [Impact of tree stand species diversity on the mortality of pupae of pine beauty (Panolis flammea Schiff.)and pine-hawk moth (Hyloicus pinastri L.) in the plant litter]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, et al. Wpływ zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na śmiertelność poczwarek strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i zawisaka borowca (Hyloicus pinastri L.) w ściółce leśnej [Impact of tree stand species diversity on the mortality of pupae of pine beauty (Panolis flammea Schiff.)and pine-hawk moth (Hyloicus pinastri L.) in the plant litter]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.30
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-8.html