Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 127-134

Winicjusz Kasprzyk

Nadleśnictwo Jawor

Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu

słowa kluczowe: dąb szypułkowy, mączniak dębu, ochrona chemiczna, preparaty biologiczne
streszczenie:

Celem badań było określenie możliwości ograniczenia dawki preparatu Sokół 460 EC stosowanego w profilaktyce i zwalczaniu mączniaka dębu. Badanie przeprowadzono na jednorocznych sadzonkach dębu szypułkowego w warunkach szkółki polowej. Do określenia stopnia porażenia wykorzystano oprogramowanie CompuEye – Leaf and Symptom Area. Materiał badawczy w postaci aparatu asymilacyjnego pochodzącego z przyrostu letniego kilku roślin pozyskano w połowie września, tworząc osobno dla każdego wariantu i bloku próbę zbiorczą składającą się z 10–13 liści. Następnie każdą próbę zeskanowano zgodnie z wymaganiami oprogramowania. W dalszej kolejności dla każdej próby zbiorczej określono procent powierzchni liści wykazującej symptomy porażenia przez mączniaka dębu. Uzyskane wyniki wskazują na nieefektywność ograniczenia dawki preparatu Sokół 460 EC, stosowanej w pierwszym roku życia sadzonek dębu szypułkowego, poniżej zalecanej 0,5 l·ha-1 (przy pięciokrotnej liczbie zabiegów) dla jednorocznych sadzonek dębów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12

For citation:

MLA Kasprzyk, Winicjusz. "Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu [Influence of diversifying the dose of preparationFalcon 460 EC to the degree of damage to assimilative apparatus of English oak (Quercus robur L.)caused by the mildew oak]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12
APA Kasprzyk W. (2015). Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu [Influence of diversifying the dose of preparationFalcon 460 EC to the degree of damage to assimilative apparatus of English oak (Quercus robur L.)caused by the mildew oak]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12
ISO 690 KASPRZYK, Winicjusz. Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu [Influence of diversifying the dose of preparationFalcon 460 EC to the degree of damage to assimilative apparatus of English oak (Quercus robur L.)caused by the mildew oak]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.12
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-4.html