Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 183-194

Bartosz Bułaj, Paulina Milanowska, Marcin Śliwiński

Poznań University of Life Sciences

Biomasa i wybrane parametry morfologicznedrobnych korzeni w młodym drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym

słowa kluczowe: drobne korzenie, biomasa, parametry morfologiczne, Pinus sylvestris, grunt porolny
streszczenie:

Celem badań było określenie biomasy i wybranych parametrów morfologicznych drobnych korzeni (o średnicy ≤2 mm) w 26-letnim drzewostanie sosnowym sztucznego pochodzenia, będącym pierwszym pokoleniem lasu rosnącym na gruncie porolnym. Jest on położony w odległości około 30 km w kierunku północno-wschodnim od Poznania, na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W drzewostanie wyznaczono 20 drzew próbnych. Następnie w odległości 30 cm od każdego drzewa pobrano po dwie próby glebowo-korzeniowe z trzech głębokości: 0–20, 21–40 i 41–60 cm. Ich łączna liczba wyniosła 120. Wszystkie korzenie z prób po oddzieleniu od gleby zostały zeskanowane, wysuszone do stałej masy i zważone. Biomasa oraz cechy morfologiczne drobnych korzeni (takie jak: długość, powierzchnia, objętość i liczba zakończeń korzeni) malały wraz ze wzrostem głębokości. Jedyną cechą morfologiczną wykazującą wzrost wraz z głębokością była średnica korzeni.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1

For citation:

MLA Bułaj, Bartosz, et al. "Biomass and selected morphological traits of fine roots in young pine stand growingon formerly arable land." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1
APA Bułaj B., Milanowska P., Śliwiński M. (2015). Biomass and selected morphological traits of fine roots in young pine stand growingon formerly arable land. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1
ISO 690 BUłAJ, Bartosz, MILANOWSKA, Paulina, ŚLIWIńSKI, Marcin. Biomass and selected morphological traits of fine roots in young pine stand growingon formerly arable land. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-1.html