Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 227-239

Robert Korzeniewicz1, Maria Hauke-Kowalska1,Wojciech Kowalkowski1, Krzysztof Pulka2, Janusz Szmyt1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Sulęcin

Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin

słowa kluczowe: hodowla lasu, dąb szypułkowy, pielęgnowanie dębu szypułkowego, rozpieracz, młodnik, wysokość, pierśnica
streszczenie:

Badania przeprowadzono w Nadleśnictwie Sulęcin. Powierzchnie badawcze założono w dwóch 17-letnich młodnikach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) ros­nących w różnych warunkach siedliskowych. Ustalono, że udział rozpieraczy jest niewysoki i wynosi ok. 4%, przeciętnie od 222 do 267 szt./ha. W pracy zaprezentowano analizy pomiarów wysokości (h), pierśnicy (d1,3), smukłości (s) wszystkich drzew (D-w) i porównano z wynikami pomiarów wyodrębnionych w badaniu grup drzew (D-r, D-s, D-p). Określono, że rozpieracze (D-r) dominują rozmiarami, niezależnie od warunków siedliskowych, w jakich rosną. Przeciętnie ta grupa drzew (D-r) jest wyższa (h) o ponad 35% od pozostałych. Rozpieracze (D-r) są także blisko dwukrotnie grubsze (d1,3). Dominacja grubościowa i wysokościowa są cechami, na podstawie których można kwalifikować drzewa do grupy rozpieraczy (D-r). Prowadzone zabiegi pielęgnacyjne w młodnikach dębu szypułkowego powinny uwzględniać wpływ rozpieraczy (D-s) na otoczenie i kształtowanie struktury oraz jakości drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4

For citation:

MLA Korzeniewicz, Robert, et al. "Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin [Biometric characteristics of wolves trees in oak saplings in the Sulęcin Forestry District]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4
APA Korzeniewicz R., Hauke-Kowalska M., Kowalkowski W., Pulka K., Szmyt J. (2015). Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin [Biometric characteristics of wolves trees in oak saplings in the Sulęcin Forestry District]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4
ISO 690 KORZENIEWICZ, Robert, et al. Charakterystyka biometryczna rozpieraczy w młodnikach dębowychw Nadleśnictwie Sulęcin [Biometric characteristics of wolves trees in oak saplings in the Sulęcin Forestry District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.4
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-4.html