Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 213-225

Katarzyna Kaźmierczak, Bogna Zawieja

Poznań University of Life Sciences

Wpływ temperatury na przyrost wysokości sosny

słowa kluczowe: korelacja, regresja, temperatura, przyrost wysokości, Pinus sylvestris L.
streszczenie:

Przyrost wysokości należy do ważniejszych cech dendrometrycznych. Znajomość jego wielkości wpływa na dokładność ustalania przyrostu miąższości drzewa i drzewostanu. Przyrost drzew zależy od warunków meteorologicznych zarówno roku poprzedniego, jak i roku przyrostowego. W pracy badano związki temperatury z rocznym przyrostem wysokości. Zastosowano procedurę regresji krokowej, wykorzystując pakiet statystyczny SAS. Stwierdzono pozytywny wpływ niższej temperatury miesięcy letnich roku poprzedniego i przyrostowego oraz cieplejszego marca.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3

For citation:

MLA Kaźmierczak, Katarzyna, and Bogna Zawieja. "The influence of temperature on the height increment of Scots pine (Pinus sylvestis L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3
APA Kaźmierczak K., Zawieja B. (2015). The influence of temperature on the height increment of Scots pine (Pinus sylvestis L.). Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3
ISO 690 KAŪMIERCZAK, Katarzyna, ZAWIEJA, Bogna. The influence of temperature on the height increment of Scots pine (Pinus sylvestis L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-3.html