Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 161-168

Piotr Szczypa1, Agnieszka Szewczyk2

1Uniwersytet Szczeciński
2
Woliński Park Narodowy

Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy

słowa kluczowe: rachunkowość, wartość lasu, park narodowy
streszczenie:

Wycena lasów wchodzących w skład parków narodowych wymaga od systemu rachunkowości, traktowanego jako główny system informacyjny, jednoczesnego uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W obecnych rozwiązaniach w rachunkowości parków narodowych nie przeprowadza się wyceny lasów w ramach celów gospodarki zrównoważonego rozwoju. Należy przeprowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, których celem będzie dobór tych metod wyceny stosowanych w systemie rachunkowości, które mogą być najskuteczniejsze i celowe w wycenie wartości lasu w warunkach gospodarki zrównoważonego rozwoju w parkach narodowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15

For citation:

MLA Szczypa, Piotr, and Agnieszka Szewczyk. "Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy [Accounting in the valuation of forest in national parks and contemporary dilemmas]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15
APA Szczypa P., Szewczyk A. (2015). Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy [Accounting in the valuation of forest in national parks and contemporary dilemmas]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15
ISO 690 SZCZYPA, Piotr, SZEWCZYK, Agnieszka. Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy [Accounting in the valuation of forest in national parks and contemporary dilemmas]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.15
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-7.html