Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 195-211

Artur Chrzanowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: Słowiński Park Narodowy – SPN, miernikowcowate, Geometridae, motyle nocne
streszczenie:

Celem badań było poznanie składu gatunkowego motyli z rodziny Geometridae w żyjących w okolicach Słowińskiego Parku Narodowego. Regularne badania na temat miernikowcowatych prowadzono w środkowej i wschodniej części otuliny Słowińskiego Parku Narodowego na odcinku ok. 40 km w położeniu horyzontalnym w latach 2003–2008. Do odłowów wykorzystywano samołówki świetlne i odłowy do światła. Dane o gatunkach uzupełniono również o informacje zebrane w okresie 1985–2015. W sumie stwierdzono 206 gatunków Geometridae. Większość należy do często spotykanych w Polsce (Buszko, 2000). Powstała lista jest pierwszym syntetycznym opracowaniem prezentującym spektrum gatunków miernikowców Pobrzeża Słowińskiego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2

For citation:

MLA Chrzanowski, Artur. "Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego [The Geometrid moths of surrounding areasof the Słowiński National Park]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2
APA Chrzanowski A. (2015). Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego [The Geometrid moths of surrounding areasof the Słowiński National Park]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur. Miernikowcowate (Geometridae) otuliny Słowińskiego Parku Narodowego [The Geometrid moths of surrounding areasof the Słowiński National Park]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-2.html