Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 307–315

Robert Kamieniarz, Henryk Mąka, Maria Mąka

REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU

słowa kluczowe: ptaki szponiaste, leczenie zwierząt, ośrodek rehabilitacji, Polski Związek Łowiecki
streszczenie:
Działalność ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych i sów w Czempiniu przeanalizowano na podstawie danych z lat 1982–2002 i 2004–2015.W tym okresie leczono tam 349 ptaków, najczęściej spośród gatunków zwiększających liczebność w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (myszołów zwyczajny, jastrząb, pustułka i bielik), które przywożono z różnych, często odległych regionów kraju. Ptaki trafiały do Czempinia zwykle
w konsekwencji urazów spowodowanych kolizjami z obiektami stojącymi i pojazdami (50%) bądź jako niesamodzielne pisklęta (31%), których zabieranie z natury nie zawsze było uzasadnione. Rzadziej przywożono ptaki po zatruciach (11%) lub nielegalnie przetrzymywane przez ludzi (8%). Największe szanse na powrót do natury miały ptaki młode, a także ptaki po zwichnięciach lub z niewielkimi ranami, które były uwalniane
po kilku lub kilkunastu tygodniach. Zdecydowanie dłużej trwała rehabilitacja ptaków z uszkodzonym upierzeniem, gdyż całkowita wymiana piór odbywa się raz do roku. Większość leczonych ptaków wypuszczono na wolność (58%). Kolejną grupę ocalono, ale wymagały dożywotniego przetrzymywania w niewoli (29%).
Część z nich odchowywała młode w wolierach, wspierając w ten sposób programy reintrodukcji zagrożonych gatunków. Skuteczność pomocy dzikim zwierzętom w Polsce mogłaby wzrosnąć w przypadku zwiększenia liczby ośrodków rehabilitacji i grona weterynarzy specjalizujących się w ich leczeniu, a także poprzez poprawę edukacji przyrodniczej społeczeństwa.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.28

For citation:

MLA Kamieniarz, Robert, et al. "REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU [REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.28
APA Kamieniarz R., Mąka H., Mąka M. (2018). REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU [REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.28
ISO 690 KAMIENIARZ, Robert, MąKA, Henryk, MąKA, Maria. REHABILITACJA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH I SÓW W STACJI BADAWCZEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W CZEMPINIU [REHABILITATION OF BIRDS OF PREY AND OWLS AT THE RESEARCH STATION OF THE POLISH HUNTING ASSOCIATION IN CZEMPIŃ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.28
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-3.html