Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 221-228

Krzysztof Michalski, Krzysztof Adamowicz

Rola identyfikacji ryzyka finansowego w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym

słowa kluczowe: ryzyko, gospodarka leśna, gospodarka leśna, identyfikacja ryzyka
streszczenie:

Do tej pory polska literatura przedmiotu nie omawiała syntetycznie ryzyka ekologicznego, operacyjnego i finansowego towarzyszącego realizacji gospodarki leśnej. 
Problemy ryzyka finansowego były analizowane sporadycznie. W rezultacie nie ma modelu umożliwiającego zarządzanie ryzykiem w polskim leśnictwie. Pierwszym krokiem w rozwoju takiego modelu jest identyfikacja różnych grup ryzyka, w tym ryzyka finansowego. Głównym celem badania była próba oceny znaczenia identyfikacji tego ryzyka. W tym celu zastosowano metody indukcji i dedukcji z wykorzystaniem literatury dotyczącej finansów, ekonomii i leśnictwa. W rezultacie stwierdzono, że w leśnictwie identyfikacja ryzyka finansowego jest bardzo skomplikowanym procesem ze względu na czynniki środowiskowe mające bezpośredni wpływ na ekonomiczne aspekty operacji gospodarczych. Istnieją trzy podstawowe typy ryzyka (katastroficzne, operacyjne, finansowe), które się pokrywają. W procesie zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywa retrospektywna analiza danych historycznych, a skutki podejmowania ryzyka mogą być ekonomiczne i społeczne.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19

For citation:

MLA Michalski, Krzysztof, and Krzysztof Adamowicz. "The role of risk identification in the management processes of forest economic units." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19
APA (2018). The role of risk identification in the management processes of forest economic units. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19
ISO 690 MICHALSKI, Krzysztof, ADAMOWICZ, Krzysztof. The role of risk identification in the management processes of forest economic units. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.19
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-3.html