Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 25-34

Anna Kożuch1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1, Magdalena Ryś1, Karol Zaborski1, Krzysztof Adamowicz2

1Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013

słowa kluczowe: wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, metoda unitaryzacji zerowanej
streszczenie:

Celem opracowania była analiza zmian zachodzących w lasach, zarządzanych przede wszystkim przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju. Badaniami objęto lata 1993–2013. Do oceny poziomu zrównoważonego zagospodarowania lasów w Polsce wykorzystano metodę bezwzorcową. Zmienne diagnostyczne zostały unormowane za pomocą me- tody unitaryzacji zerowanej, a zastosowanie syntetycznego wskaźnika umożliwiło ocenę zmian zachodzą- cych w czasie za pomocą jednej wartości. W badanym okresie odnotowano korzystne zmiany, odzwierciedla- jące postęp we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
APA Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Ryś M., Zaborski K., Adamowicz K. (2018). Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
ISO 690 KOŬUCH, Anna, et al. Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-3.html