Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 55-59

Wojciech Szewczyk

Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski

słowa kluczowe: Porodaedalea pini, rozkład drewna, strata finansowa, drewno twardzielowe
streszczenie:

Wstęp. Porodaedalea pini (Brot.) Murrill jest często spotykanym grzybem w drzewostanach sosnowych, gdzie stanowi stałe zagrożenie i powoduje znaczne straty surowca drzewnego.

Cel badań. Celem pracy było ustalenie wielkości strat ekonomicznych w gospodarce leśnej powstałych    na skutek rozwoju P. pini w drzewostanach sosnowych, a także określenie wartości opałowej porażonego drewna.

Metodyka. Badania terenowe przeprowadzono na terenie nadleśnictw: Miastko, Tuczno, Gościno, Durowo i Łopuchówko.

Wyniki. Udział procentowy drewna ze zgnilizną na powierzchniach badawczych kształtował się od 0,31  do 2,16, co przekładało się na stratę finansową na powierzchni zrębowej od 212,35 do 4315,31 zł. Szacuje się, że w 2017 roku straty z powodu występowania huby sosny mogły wynieść 75 mln zł. Nie stwierdzono zmniejszenia wartości opałowej badanego drewna.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski [Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6
APA Szewczyk W. (2018). Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski [Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zachodniej Polski [Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-6.html