Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Nela Radzion, Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński

Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu

słowa kluczowe: dendroflora, pomniki przyrody, użytek ekologiczny, Poznań
streszczenie:

Na terenie użytków ekologicznych „Dębina I” i „Dębina II” zinwentaryzowano 113 okazałych roślin drzewiastych, w tym 112 drzew pomnikowych i o obwodach pomnikowych oraz jedno pnącze. Należą one do 16 gatunków, pochodzących z 12 rodzajów i 10 rodzin. Wśród drzew dominują wiąz szypułkowy Ulmus laevis i dąb szypułkowy Quercus robur. Drzewa osiągają obwody od 186 do 535 cm, a wysokości od 18 do 38 m. Stan 
zdrowotny większości roślin (62%) jest dobry lub bardzo dobry. Jednak zinwentaryzowano 22 drzewa, w tym 13 zamarłych, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i pilnie wymagają wykonania cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Radzion, Nela, et al. "Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu [THE MOST VALUABLE TREES OF THE ECOLOGICAL LANDS ‘DĘBINA I’ AND ‘DĘBINA II’ IN POZNAŃ]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu [THE MOST VALUABLE TREES OF THE ECOLOGICAL LANDS ‘DĘBINA I’ AND ‘DĘBINA II’ IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 RADZION, Nela, WROńSKA-PILAREK, Dorota, MALIńSKI, Tomasz. Najcenniejsze drzewa użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II w Poznaniu [THE MOST VALUABLE TREES OF THE ECOLOGICAL LANDS ‘DĘBINA I’ AND ‘DĘBINA II’ IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-2.html