Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 229-240

Małgorzata Krokowska-Paluszak, Justyna Jamińska, Artur Borkowski, Jacek Sagan, Maciej Skorupski

Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania

słowa kluczowe: zwierzęta w mieście, synurbizacja, zagrożenia odzwierzęce, miejska populacja zwierząt
streszczenie:

Postępujące procesy urbanizacji i synurbizacji sprzyjają tworzeniu ekosystemów stymulujących przyrost populacji zwierzyny. Ten wpływa na sposób postrzegania zwierząt i ich zachowań. Badanie sondażowe przeprowadzono na grupie 424 respondentów, sprawdzając opinię poznaniaków na temat wpływu na ich życie zwierząt zamieszkujących ich sąsiedztwo. Spytano o częstość spędzania wolnego czasu w lesie, w pobliżu miejsca zamieszkania. Prawie połowa ankietowanych (49,06%) okazała się stałymi bywalcami lasu, będąc tam przynajmniej raz w tygodniu lub częściej. Najczęściej obserwowanymi zwierzętami były: ptaki (89%), sarny (47%), jeże (35%) i dziki (33%). Niemal jedna czwarta (23%) ankietowanych wykazywała strach przed dzikimi zwierzętami zamieszkującymi miasto, a najchętniej akceptowanym społecznie działaniem okazało się właściwe zabezpieczanie potencjalnych źródeł pożywienia (87,4%). Badania przeprowadzono w 2017 roku z użyciem ankiety diagnostycznej i wykorzystaniem narzędzia elektronicznego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20

For citation:

MLA Krokowska-Paluszak, Małgorzata, et al. "Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania [The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20
APA (2018). Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania [The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20
ISO 690 KROKOWSKA-PALUSZAK, Małgorzata, et al. Interakcje mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt żyjących w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania [The ratio of inhabitants of large cities to animals living in urban space on the example of Poznan]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-4.html