Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Michał Skubis, Jacek Skubis

OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE

słowa kluczowe: myśliwi, ankieta internetowa, wizerunek
streszczenie:

W minionych kilku latach dyskusje o łowiectwie stały się przedmiotem debaty publicznej w Polsce, przy czym często temat traktowano bardziej emocjonalnie niż merytorycznie. Celem artykułu było określenie opinii Polaków o łowiectwie oraz czynników wpływających na jego odbiór (w szczególności negatywny). 
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2017 roku. Dzięki wykorzystaniu internetowej ankiety uzyskano 2569 wypełnionych kwestionariuszy. Zaobserwowano, iż rozkład odpowiedzi na temat ogólnej opinii o łowiectwie był dwumodalny (przeważały opinie dość dobre oraz skrajnie złe). Dalsza analiza pozwoliła określić cechy charakteryzujące przeciwnika łowiectwa. Pomimo zróżnicowanych charakterystyk osób przeciwnych łowiectwu, stwierdzono, iż w większości były to kobiety mieszkające w miastach.
Analiza regresji wykazała dwojaki profil przeciwnika łowiectwa. Z jednej strony tworzyły go osoby młode, o niskim poziomie wykształcenia, deklarujące brak związków z przyrodą oraz skrajnie lewicowe poglądy.
Z drugiej strony były osoby w średnim wieku, dobrze wykształcone, blisko związane z naturą, o poglądach centrolewicowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Skubis, Michał, and Jacek Skubis. "OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE [OPINION OF POLES ON HUNTING AND HUNTERS – SURVEY]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE [OPINION OF POLES ON HUNTING AND HUNTERS – SURVEY]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 SKUBIS, Michał, SKUBIS, Jacek. OPINIA POLAKÓW O ŁOWIECTWIE I MYŚLIWYCH – BADANIE ANKIETOWE [OPINION OF POLES ON HUNTING AND HUNTERS – SURVEY]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-5.html