Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 275-283

Jacek Skubis, Michał Skubis

Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce

słowa kluczowe: łowiectwo, myślistwo, myśliwi, opinie, Polski Związek Łowiecki
streszczenie:

W ostatnich latach myśliwi zmagają się ze wzmożoną krytyką ich działalności prowadzonej w ramach gospodarki łowieckiej. Doprowadziło to do ogólnokrajowej dyskusji o roli łowiectwa w polskiej rzeczywistości, co zaowocowało m.in. istotnymi zmianami w prawie łowieckim. Mając to na uwadze przeprowadzono badania, których celem było wskazanie czynników, które najczęściej wpływają na negatywną opinię o łowiectwie.

Badania ankietowe przeprowadzone w kwietniu 2017 roku metodą CAWI na próbie 563 respondentów. Większość komentarzy (65,9%) w negatywny sposób odnosiło się do łowiectwa. Najczęściej pojawiały się postulaty likwidacji łowiectwa, poprawy kompetencji myśliwych czy wyeliminowania patologii z ich szeregów. Przedstawione wyniki badań mogą stanowić przesłankę dla Polskiego Związku Łowieckiego, które obszary gospodarki łowieckiej należy w pierwszej kolejności poprawić, by uzyskać poprawę wizerunku polskiego łowiectwa i myśliwych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25

For citation:

MLA Skubis, Jacek, and Michał Skubis. "Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce [Factors determining negative opinions on hunting and hunters in Poland]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25
APA (2018). Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce [Factors determining negative opinions on hunting and hunters in Poland]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25
ISO 690 SKUBIS, Jacek, SKUBIS, Michał. Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce [Factors determining negative opinions on hunting and hunters in Poland]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-9.html