Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Michał Szymański, Robert Kamieniarz

MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS)

słowa kluczowe: sarna, masa ciała, długość żuchwy, grupy wiekowe, Wielkopolska
streszczenie:

W latach 2015–2017 analizowano kondycję saren w płn.-zach. Wielkopolsce, sprawdzając dwa wskaźniki: masę tuszy i długość żuchwy. Średnia masa tuszy dorosłych samców wynosiła 15,6 kg (bez głowy), a samic 15,4 kg. Tusze młodych saren ważyły średnio 9,2 kg. Nie stwierdzono istotnych różnic między masą kozłów w I oraz w II klasie wieku, a także u kóz w takich grupach wiekowych. Średnia długość żuchwy samców wynosiła 154 mm i była podobna jak u samic – 153 mm. Żuchwy koźląt miały średnio 130 mm. Zarówno wśród kozłów, jak i wśród kóz stwierdzono różnice między długością żuchwy u osobników w I i w II klasie wieku.
Masa tuszy i długość żuchwy saren były skorelowane ze sobą, przy tym zależność była silniejsza w przypadku koźląt, aniżeli wśród dorosłych. Badania pokazały, iż w analizie kondycji osobniczej w populacji saren warto rozpatrywać kilka wskaźników. Masa ciała saren różni się bowiem nie tylko między regionami, ale podlega także zmianom w obrębie terenu. Zmiany na danym terenie mogą być uzależnione od krótkoterminowych różnic warunków środowiskowych, np. od pogody w okresie rozwoju roślin lub zimą danego roku oraz związanej z tym dostępności i jakości pokarmu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Szymański, Michał, and Robert Kamieniarz. "MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS) [FIELD DRESSED WEIGHT AND LENGTH OF MANDIBLE AS INDICATORS OF BODY CONDITION IN ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS)]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS) [FIELD DRESSED WEIGHT AND LENGTH OF MANDIBLE AS INDICATORS OF BODY CONDITION IN ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS)]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 SZYMAńSKI, Michał, KAMIENIARZ, Robert. MASA TUSZY I DŁUGOŚĆ ŻUCHWY JAKO WSKAŹNIKI KONDYCJI SAREN (CAPREOLUS CAPREOLUS) [FIELD DRESSED WEIGHT AND LENGTH OF MANDIBLE AS INDICATORS OF BODY CONDITION IN ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS)]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-7.html