Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 199-210

Kacper Lechowicz, Dorota Wrońska-Pilarek

DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

słowa kluczowe: dendroflora, macewy, Cmentarz Żydowski, kirkut, Częstochowa
streszczenie:

Na zabytkowym Cmentarzu Żydowskim w Częstochowie zinwentaryzowano 2124 okazów roślin drzewiastych należących do 19 gatunków z 15 rodzin. Najwięcej jest drzew robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, klonu pospolitego Acer platanoides i brzozy brodawkowatej Betula pendula. W warstwie krzewów dominuje bez czarny Sambucus nigra. Najliczniejsze są młode drzewa o obwodach od 30 do 120 cm i wysokościach od 16 do 25 m. Stan zdrowotny większości zinwentaryzowanych roślin jest bardzo dobry lub dobry. Odnotowano 18 okazałych drzew, z których trzy wytypowano do ochrony w formie pomników przyrody. Na terenie nekropolii zinwentaryzowano także i opisano 24 najlepiej zachowane nagrobki-macewy z motywami roślinnymi. Dendroflora parku jest zaniedbana i wymaga szybkiego uporządkowania, ponieważ w obecnym stanie zagraża tak licznie odwiedzającym obiekt ludziom, jak i cennym macewom.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17

For citation:

MLA Lechowicz, Kacper, and Dorota Wrońska-Pilarek. "DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE [DENDROFLORA OF HISTORIC JEWISH CEMETERY IN CZĘSTOCHOWA]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17
APA (2018). DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE [DENDROFLORA OF HISTORIC JEWISH CEMETERY IN CZĘSTOCHOWA]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17
ISO 690 LECHOWICZ, Kacper, WROńSKA-PILAREK, Dorota. DENDROFLORA ZABYTKOWEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE [DENDROFLORA OF HISTORIC JEWISH CEMETERY IN CZĘSTOCHOWA]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.17
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-1.html