Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 strony: 5-16

Henryk Tracz1, Andrzej Mazur2, Jan Klimaszewski3, Adam Byk1

1Department of Forest Protection and Ecology, Life Sciences University in Warsaw – SGGW, Poland
2
Department of Forest Entomology, Poznań University of Life Sciences, Poland
3
Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre, Quebec, Canada

In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements

słowa kluczowe:
streszczenie:
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1

For citation:

MLA Tracz, Henryk, et al. "In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1
APA Tracz H., Mazur A., Klimaszewski J, Byk A. (2018). In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1
ISO 690 TRACZ, Henryk, et al. In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue1/abstract-1.html