Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Wojciech Szwed, Jakub Löffler, Wojciech Chmielewski

DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

słowa kluczowe:
streszczenie:

W latach 2010, 2011 i 2016 przeprowadzono monitoring szaty roślinnej na powierzchniach zlokalizowanych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Przeprowadzono analizę skuteczności przywrócenia walorów przyrodniczych w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową autostrady A2. Zaobserwowano spadek różnorodności florystycznej oraz uproszczenie zbiorowisk roślinnych. Zastosowane rozwiązania kompensacyjne okazały się nieskuteczne. Warunki wodne nie uległy poprawie, obieg wody w dolinie Warty nie został przywrócony do stanu zbliżonego do naturalnego, a siedliska przyrodnicze objęte kompensacją uległy dalszym przekształeniom.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Szwed, Wojciech, et al. "DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO [DYNAMICS OF VEGETATION ON THE PERMAMENT PLOTS OF THE NATURAL COMPENSATION IN THE NADWARCIAŃSKI LANDSCAPE PARK]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO [DYNAMICS OF VEGETATION ON THE PERMAMENT PLOTS OF THE NATURAL COMPENSATION IN THE NADWARCIAŃSKI LANDSCAPE PARK]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 SZWED, Wojciech, LæFFLER, Jakub, CHMIELEWSKI, Wojciech. DYNAMIKA SZATY ROŚLINNEJ NA POWIERZCHNIACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO [DYNAMICS OF VEGETATION ON THE PERMAMENT PLOTS OF THE NATURAL COMPENSATION IN THE NADWARCIAŃSKI LANDSCAPE PARK]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-4.html