Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (4) 2018 strony: 317–3234

Patrycja Opalińska, Anna Wierzbicka, Marek Asman, Krzysztof Żarski

SARNA EUROPEJSKA (CAPREOLUS CAPREOLUS) I KLESZCZ ŁĄKOWY (DERMANOCENTOR RETICULATUS) JAKO POTENCJALNY REZERWUAR TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAP ASMA PHAGOCYTOPHILUM I BABESIA MICROTI NA TERENIE ZACHODNIEJ POLSKI

słowa kluczowe: sarna europejska, kleszcz łąkowy, Toxoplasma gondii, Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti
streszczenie:
Badania były prowadzone na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzciel. Próbki krwi pobrano od 19 pozyskanych zwierząt podczas sezonu łowieckiego 2016/17, następnie przechowywano je w temperaturze –18°C w celu dalszych analiz molekularnych. Patogeny wykrywano za pomocą metody PCR i nested PCR. W celu wykrycia T. gondii we krwi zwierzęcej i kleszczach zastosowano dwie pary starterów swoistych dla genu B1. Obecność B. burgdorferi s.l. wykrywano, używając pary starterów specyficznych dla genu flageliny. Do wykrycia A. phagocytophilum zastosowano dwie pary starterów specyficznych dla genu kodującego 16S rRNA. Natomiast do wykrycia B. microti użyto dwóch par starterów określonych dla genu rRNA 18S. Obecność produktów reakcji o wielkości: par zasad [bp] 531 bp dla T. gondii, 482 dla B. burgdorferi s.1., 932 bp i 546 bp dla A. phagocytophilum, oraz 238 bp i 154 dla B. microti traktowano jako pozytywne.
We krwi saren nie wykryto T. gondii ani B. burgdorferi s.l., natomiast A. phagocytophilum została wykazana w dwóch próbkach (10,2%) oraz B. microti – w siedmiu (36,8%). T. gondii wykryto w 2% kleszczy Dermacentor reticulatus.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.29

For citation:

MLA Opalińska, Patrycja, et al. "THE POTENTIAL ROLE OF ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) AND MEADOW TICK (DERMACENTOR RETICULATUS) AS A RESERVOIR OF TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM AND BABESIA MICROTI IN WESTERN POLAND." Acta Sci.Pol. Silv. 17.4 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.29
APA Opalińska P., Wierzbicka A., Asman M., Żarski K. (2018). THE POTENTIAL ROLE OF ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) AND MEADOW TICK (DERMACENTOR RETICULATUS) AS A RESERVOIR OF TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM AND BABESIA MICROTI IN WESTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.29
ISO 690 OPALIńSKA, Patrycja, et al. THE POTENTIAL ROLE OF ROE DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) AND MEADOW TICK (DERMACENTOR RETICULATUS) AS A RESERVOIR OF TOXOPLASMA GONDII, BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO, ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM AND BABESIA MICROTI IN WESTERN POLAND. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.4.2018.4.29
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue4/abstract-4.html