Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (3) 2018 strony: 241-250

Leszek Bujoczek, Aleksandra Szewczyk, Robert Zygmunt, Anna Kożuch, Małgorzata Bujoczek, Jan Banaś, Stanisław Zięba

Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych

słowa kluczowe: uszkodzenia od wiatru, złomy, wykroty, użytkowanie poklęskowe, czynniki abiotyczne
streszczenie:

W drzewostanach uszkodzonych przez porywisty wiatr założono siatkę powierzchni próbnych w celu charakterystyki stopnia uszkodzenia drzew. Prędkości wiatru określono w skali Fujity na F1 (117-180 km/h). Uszkodzenia klasyfikowano do dziewięciu grup. Określano gatunek i pierśnicę drzewa. Wichura uszkodziła około połowy drzew. Co piąte drzewo miało uszkodzoną koronę, od połamanych pojedynczych gałęzi do uszkodzeń przekraczających 3/4 jej objętości. Około co dziesiąte drzewo zostało złamane poniżej korony, podobna liczba drzew wywróciła się wraz z korzeniami. Uszkodzeniom uległy drzewa z pełnego zakresu pierśnic, udział uszkodzonych drzew wzrastał wraz z pierśnicą. W najcieńszym stopniu grubości tj. do 10 cm pierśnicy uszkodzonych było nieco ponad 1/3 drzew. Z kolei wśród drzew o pierśnicy powyżej 63 cm, udział ten wynosił 85%. Ze względu na dość dużą niejednolitość obszaru po przejściu wichury trudno przyjąć schematyczne postępowanie gospodarcze. Na większości powierzchni obok drzew uszkodzonych rosły drzewa, które nie wykazywały zewnętrznych uszkodzeń. Postępowanie gospodarcze wymaga więc 
indywidualnego podejścia do każdego drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21

For citation:

MLA Bujoczek, Leszek, et al. "Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych [Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.3 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21
APA (2018). Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych [Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21
ISO 690 BUJOCZEK, Leszek, et al. Ocena rodzajów uszkodzeń drzewostanów przez porywisty wiatr w Nadleśnictwie Krasnystaw w oparciu o sieć powierzchni próbnych [Evaluation and classification of stand damage caused by severe wind in the Krasnystaw Forest District based on a network of sample plots]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.3.2018.3.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue3/abstract-5.html