Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (2) 2018 strony:

Iwona Skrzecz

Zagrożenie upraw leśnych przez szeliniaka sosnowca – kolejny krok w stronę integrowanej metody ochrony odnowień sosnowych

słowa kluczowe:
streszczenie:

Recenzja książki

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.

For citation:

MLA Skrzecz, Iwona. "THE THREAT TO FOREST PLANTATIONS BY THE LARGE PINE WEEVIL – THE NEXT STEP TOWARDS INTEGRATED PROTECTION OF PINE REFORESTATIONS." Acta Sci.Pol. Silv. 17.2 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
APA (2018). THE THREAT TO FOREST PLANTATIONS BY THE LARGE PINE WEEVIL – THE NEXT STEP TOWARDS INTEGRATED PROTECTION OF PINE REFORESTATIONS. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
ISO 690 SKRZECZ, Iwona. THE THREAT TO FOREST PLANTATIONS BY THE LARGE PINE WEEVIL – THE NEXT STEP TOWARDS INTEGRATED PROTECTION OF PINE REFORESTATIONS. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.2.
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume17/issue2/abstract-8.html