Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 39-43

Wojciech Szewczyk, Szymon Lechtański

Deformacja systemu korzeniowego sosny zwyczajnej w uprawach a zagrożenie przez patogeny korzeni

słowa kluczowe: deformacja korzeni, sosna, Armillaria
streszczenie: Deformacja systemów korzeniowych na skutek ich spłaszczenia, podwinięcia lub uszkodzenia podczas sadzenia jest głównym czynnikiem predysponującym na infekcje pasożytnicze, zwłaszcza po wystąpieniu anomalii pogodowych (susza, niskie temperatury). Celem pracy było określenie nasilenia występowania zniekształceń korzeni sosny w uprawach oraz obecności w nich patogenów korzeni. Obserwacje przeprowadzono łącznie na 20 powierzchniach, zlokalizowanych w drzewostanach sosnowych Ia klasy wieku, z których pobrano 301 sztuk korzeni porażonych drzew. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie zjawiska deformacji korzeni. Stwierdzono, że duży odsetek drzew ma zdeformowane systemy korzeniowe na skutek błędnego sadzenia, mogącego mieć wpływ na predyspozycję chorobową sadzonek w okresie po wprowadzeniu w uprawie.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2008.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, and Szymon Lechtański. "Deformation of Scots pine root system in young plantation and the threat by root pathogens." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Szewczyk W., Lechtański Sz. (2008). Deformation of Scots pine root system in young plantation and the threat by root pathogens. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, LECHTAńSKI, Szymon. Deformation of Scots pine root system in young plantation and the threat by root pathogens. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-4.html