Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (3) 2008 strony: 15-22

Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys

Jodła pospolita (Abies alba Mill.) rosnąca w warunkach rębni zupełnej oraz częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy

słowa kluczowe: jodła pospolita, rębnia zupełna, rębnia częściowa, rębnia gniazdowa zupełna, struktura pierśnic, struktura wysokości, struktura biosocjalna, liczba drzew, produkcyjność
streszczenie: Praca przedstawia analizę struktury pierśnic, wysokości i biosocjalnej 39 -letniej jodły pospolitej, wprowadzonej sztucznie i wzrastającej do zimy 1991/92 roku w odmiennych warunkach stworzonych przez trzy różne rębnie wykonane w starodrzewiu grabowo-dębowym, rosnącym na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Po usunięciu starodrzewu, zimą 1986/87 roku na działce z rębnią zupełną gniazdową i zimą 1991/92 roku na działce z rębnią częściową, jodła wzrasta we wszystkich trzech wariantach na otwartej przestrzeni. Inwentaryzacja z 2005 roku wykazała, że w każdym przypadku najlepsze wyniki doświadczenia uzyskał drzewostan na powierzchni z rębnią gniazdową zupełną (3-Rg). Drzewostany z powierzchni z rębnią zupełną (1-Rz) oraz częściową (2-Rcz) mają wyniki gorsze, a jednocześnie różne między sobą. Z punktu widzenia przeciętnej pierśnicy i wysokości lepsza jest sytuacja na powierzchni 1-Rz, a ze względu na liczbę drzew, przeciętną klasę Krafta i produkcyjność – na powierzchni 2-Rcz.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2008.pdf

For citation:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "European silver fir (Abies alba Mill.) growing in conditions of clear cutting as well as shelter wood and group cutting after cleaning cutting of hornbeam-oak old forest." Acta Sci.Pol. Silv. 7.3 (2008): .
APA Jaszczak R., Magnuski K., Małys L. (2008). European silver fir (Abies alba Mill.) growing in conditions of clear cutting as well as shelter wood and group cutting after cleaning cutting of hornbeam-oak old forest. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (3),
ISO 690 JASZCZAK, Roman, MAGNUSKI, Konrad, MAłYS, Lechosław. European silver fir (Abies alba Mill.) growing in conditions of clear cutting as well as shelter wood and group cutting after cleaning cutting of hornbeam-oak old forest. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue3/abstract-2.html