Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (3) 2008 strony: 5-13

Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz

Próba oceny elastyczności cenowej popytu na drewno sosnowe na pierwotnym rynku drzewnym w Nadleśnictwie Bytnica w latach 1997-2005

słowa kluczowe: ekonomika leśnictwa, rynek drzewny, cenowa elastyczność popytu
streszczenie: Praca zawiera informacje na temat sprzedaży drewna na pierwotnym rynku drzewnym Nadleśnictwa Bytnica. Wykonano szczegółową analizę sprzedaży drewna sosnowego w ujęciu miąższościowym i cenowym. Na podstawie wyników badań stwierdzono dynamikę zmian procesu sprzedaży drewna sosnowego. W badanym okresie wykazano, na podstawie względnych zmian sprzedaży drewna, że wzrastała i malała miąższość pozykiwanych sortymentów drzewnych. Analizując dane dotyczące rzeczywistej zmiany miąższości, autorzy doszli do wniosku, iż ogólna sprzedaż jest utrzymywana na podobnym poziomie, mimo dużych względnych zmian w poszczególnych grupach sortymentowych. Analizując średnie ceny drewna uzyskiwane na pierwotnym rynku drzewnym, stwierdzono ich zmiany dla wszystkich sortymentów sosnowych. Wzrostwi cen nie zawsze towarzyszyło zmniejszenie zapotrzebowania, co odpowiadałoby neoklasycznej definicji popytu. Zaobserwowano również zjawisko zwiększenia zapotrzebowania wraz ze wzrostem ceny i odwrotnie. Na podstawie wykonanych badań autorzy doszli do wniosku, że cena na rozpatrywane sortymenty drzewne w badanym okresie nie była dostosowana we wszystkich latach do aktualnego stanu rynku drewna kreowanego przez nadleśnictwo i odbiorców.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2008.pdf

For citation:

MLA Adamowicz, Krzysztof, and Artur Dyrcz. "An attempt to assess price elasticity of demand for pine wood on the primary wood market in the Bytnica Forest Division in the years 1997-2005." Acta Sci.Pol. Silv. 7.3 (2008): .
APA Adamowicz K., Dyrcz A. (2008). An attempt to assess price elasticity of demand for pine wood on the primary wood market in the Bytnica Forest Division in the years 1997-2005. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (3),
ISO 690 ADAMOWICZ, Krzysztof, DYRCZ, Artur. An attempt to assess price elasticity of demand for pine wood on the primary wood market in the Bytnica Forest Division in the years 1997-2005. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue3/abstract-1.html