Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (3) 2008 strony: 37-45

Włodzimierz Stempski

Obciążenia fizyczne robotnika przy pozyskiwaniu drewna kłodowanego na zrębach zupełnych

słowa kluczowe: pozyskiwanie drewna, wydatek energetyczny, wysiłek statyczny
streszczenie: W pracy badano wydatek energetyczny i obciążenie statyczne robotnika pozyskującego drewno w cięciach rębnych drzewostanów sosnowych. Badaniami objęto dwa warianty technologiczne, w których pozyskiwano drewno wielkowymiarowe w postaci kłód oraz drewno średniowymiarowe w postaci wałków i wyrzynków. Warianty te różniły się ładem przestrzennym na powierzchni cięć (zrąb uporządkowany i nieuporządkowany). Wydatek energetyczny określono na podstawie pomiaru wentylacji płuc, a obciążenie statyczne metodą OWAS. Uzyskane jednostkowe wydatki energetyczne netto były zbliżone w obydwu wariantach, na poziomie 30 kJ/min, przekraczając wartość graniczną tzw. trwałej wydolności organizmu. Pod względem obciążeń statycznych stwierdzono w każdym wariancie obciążenie robotnika w stopniu średnim.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2008.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz. "Worker’s physical load when harvesting logs on clear cuts." Acta Sci.Pol. Silv. 7.3 (2008): .
APA Stempski W. (2008). Worker’s physical load when harvesting logs on clear cuts. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (3),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz. Worker’s physical load when harvesting logs on clear cuts. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue3/abstract-4.html