Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 73-77

Wojciech Szewczyk

Występowanie owocników huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych północnej Polski

słowa kluczowe: Phellinus pini, zgnilizna biała jamkowata sosny, sosna
streszczenie: Phellinus pini (Brot.) Bondarstser & Singer jest najczęstszą przyczyną powstawania zgnilizny strzały sosny, przyczyniając się do dużych strat ekonomicznych w użytkach rębnych. Grzyb Phellinus pini stanowi stałe zagrożenie i powoduje straty surowcowe, wpływając na funkcjonowanie ekosystemu leśnego i na jego trwałość z gospodarczego punktu widzenia. Głównym celem pracy było zinwentaryzowanie występowania owocników Phellinus pini, a przez to określenie zagrożenia drzewostanów sosnowych zgnilizną białą jamkowatą sosny w drzewostanach ponad 100-letnich na terenie nadleśnictw północnej Polski. Do prześledzenia występowania owocników huby sosny wybrano 30 wydzieleń, gdzie gatunkiem panującym była sosna zwyczajna, w 21 nadleśnictwach, w wieku od 100 do 170 lat. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że tylko w jednym z obserwowanych drzewostanów nie stwierdzono występowania owocników huby sosny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2008.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Northern Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Szewczyk W. (2008). Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Northern Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Northern Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-8.html