Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 17-27

Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal

Porównanie jakości jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) z łowisk Polski północno-wschodniej

słowa kluczowe: jeleń szlachetny, masa tuszy, masa poroża, jakość osobnicza
streszczenie: Przeprowadzono charakterystyki jakości byków łań i cieląt jelenia szlachetnego bytującego w łowiskach Nadleśnictwa Mrągowo. Stwierdzono, że średnia masa tuszy byków jelenia szlachetnego wyniosła 121,77 kg, a łań i cieląt odpowiednio: 81,30 kg i 47,96 kg. Średnia masa poroża u analizowanych byków osiągała 2,93 kg, a najczęściej występującą formą trofeum byków był szesnastak (28%) i dwunastak (23%). Wykazano, że w porównaniu z osobnikami jelenia szlachetnego z innych analizowanych łowisk północno-wschodniej Polski osobniki z Nadleśnictwa Mrągowo charakteryzują się większą masą tuszy i bardziej rozbudowaną formą nakładanego poroża.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2008.pdf

For citation:

MLA Janiszewski, Paweł, et al. "Comparison of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) from different hunting grounds in North-Eastern Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Janiszewski P., Gugołek A., Hanzal V. (2008). Comparison of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) from different hunting grounds in North-Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 JANISZEWSKI, Paweł, GUGOłEK, Andrzej, HANZAL, Vladimir. Comparison of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) from different hunting grounds in North-Eastern Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-2.html