Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 5-12

Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski

Wpływ pH utworów podłoża na wzrost rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

słowa kluczowe: pH(KCl) podłoża, rokitnik, rekultywacja, stabilizacja podłoża, zwałowisko
streszczenie: Rokitnik Hippophaë rhamnoides L. jest gatunkiem pionierskim, przystosowanym do kolonizacji podłoża bezglebowego. Odznacza się szybkim wzrostem, który zawdzięcza między innymi symbiozie z promieniowcami z rodzaju Frankia wiążącymi azot z powietrza glebowego. Gatunek ten może być przydatny w procesie rekultywacji terenów zdegradowanych, szczególnie do stabilizacji podłoża na zboczach budowli ziemnych. W pracy przeprowadzono badania wpływu kwasowości podłoża (pH(KCl)) na wzrost rokitnika w warunkach panujących na zwałowisku zewnętrznym KWB Bełchatów. Przeżywalność sadzonek rokitnika i ich dalszy wzrost okazały się bardzo silnie związane z pH utworów podłoża. Zakres pH tolerowany przez rokitnik rosnący na zwałowisku był podobny do obserwowanego na siedliskach naturalnych. Najlepszy wzrost i potencjalnie najlepszą stabilizację podłoża obserwowano przy odczynie pH obojętnym, natomiast najsłabszy wzrost zaobserwowano na podłożu silnie kwaśnym. Poziom pH utworów podłoża może być przydatną cechą diagnostyczną, pozwalającą określić możliwość zastosowania rokitnika do stabilizacji podłoża.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2008.pdf

For citation:

MLA Bolibok, Leszek, et al. "The influence of substratum pH level on growth of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) of the external spoil bank of the Bełchatów Brown Coal Mine." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Bolibok L., Kowalczyk M., Szeligowski H. (2008). The influence of substratum pH level on growth of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) of the external spoil bank of the Bełchatów Brown Coal Mine. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 BOLIBOK, Leszek, KOWALCZYK, Michał, SZELIGOWSKI, Henryk. The influence of substratum pH level on growth of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) of the external spoil bank of the Bełchatów Brown Coal Mine. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-1.html