Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (3) 2008 strony: 23-35

Ryszard Miś, Jan Kukuła, Andrzej Węgiel

Wpływ wieku sosny matecznej Pinus sylvestris L. na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, drzewostany potomne, eksperyment Bussego, Nadleśnictwo Trzciel
streszczenie: Praca zawiera wyniki badań na powierzchni doświadczalnej założonej w 1914 roku przez prof. J. Bussego z Tharandtu. Celem doświadczenia było określenie wpływu wieku drzew matecznych na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych. W pracy opisano przebieg badań i wyniki uzyskiwane w kolejnych okresach. Wyniki te odnoszą się do siedmiu proweniencji sosny zwyczajnej pochodzącej z drzewostanów nadleśnictw: Zielonka, Bolewice, Brójce. Powierzchnia doświadczalna położona jest na terenie Nadleśnictwa Trzciel – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Podstawowym założeniem metodycznym Bussego było użycie w doświadczeniu nasion drzew tego samego pochodzenia (wschodniego poznańskiego), lecz zebranych z drzew o różnym wieku (od 16 do 170 lat). Opracowanie prezentuje wyniki uzyskane w okresie lat 1965-2006. Dopiero po 90-ciu latach od założenia doświadczenia otrzymano statystyczne potwierdzenie słuszności hipotezy, że wiek drzew przeznaczonych do zbioru nasion ma istotny wpływ na wzrost i rozwój drzewostanów potomnych. Na podstawie statystycznych różnic i podobieństw wyodrębniono dwie grupy proweniencji: starsze drzewostany mateczne – bardziej korzystne cechy wzrostu i rozwoju potomstwa: IV, V, VI (101-170 lat), oraz młodsze drzewostany mateczne i mniej korzystne cechy wzrostu i rozwoju potomstwa – I, IIb, III (16-80 lat).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2008.pdf

For citation:

MLA Miś, Ryszard, et al. "Effect of the age of the maternal pine Pinus sylvestris L. on the growth and development of progeny stands." Acta Sci.Pol. Silv. 7.3 (2008): .
APA Miś R., Kukuła J., Węgiel A. (2008). Effect of the age of the maternal pine Pinus sylvestris L. on the growth and development of progeny stands. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (3),
ISO 690 MIś, Ryszard, KUKUłA, Jan, WęGIEL, Andrzej. Effect of the age of the maternal pine Pinus sylvestris L. on the growth and development of progeny stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue3/abstract-3.html