Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 13-20

Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Lechosław Małys

Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) rosnący w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej po cięciach uprzątających starodrzew grabowo-dębowy

słowa kluczowe: dąb szypułkowy, rębnia zupełna, rębnia częściowa, rębnia gniazdowa zupełna, struktura pierśnic, struktura wysokości, struktura biosocjalna, liczba drzew, produkcyjność
streszczenie: Praca przedstawia analizę struktury pierśnic, wysokości i biosocjalnej 39-letniego dębu szypułkowego, wprowadzonego sztucznie i wzrastającego do 1991 roku w odmiennych warunkach stworzonych przez trzy różne rębnie wykonane w starodrzewiu grabowo-dębowym, rosnącym na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Po usunięciu starodrzewu zimą 1986/87 roku (rębnia gniazdowa zupełna) i zimą 1991/92 roku (rębnia częściowa) dąb wzrasta we wszystkich trzech wariantach na otwartej przestrzeni. Inwentaryzacja z 2007 roku wykazała, że w każdym wypadku najlepsze wyniki doświadczenia uzyskał drzewostan na powierzchni z rębnią zupełną (1-Rz). Drzewostany z powierzchni 2-Rcz oraz 3-Rg mają wyniki gorsze, a jednocześnie statystycznie nieistotnie różne między sobą – formalnie jednak z punktu widzenia przeciętnej pierśnicy i wysokości nieco lepsza sytuacja jest na powierzchni 3-Rg, a średniej klasy biosocjalnej na powierzchni 2-Rcz.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2008.pdf

For citation:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Pedunculate oak (Quercus robur L.) growing in conditions of clear, shelterwood and group cuttings following hornbeam-oak old-forest cleaning cuttings." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Jaszczak R., Magnuski K., Małys L. (2008). Pedunculate oak (Quercus robur L.) growing in conditions of clear, shelterwood and group cuttings following hornbeam-oak old-forest cleaning cuttings. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 JASZCZAK, Roman, MAGNUSKI, Konrad, MAłYS, Lechosław. Pedunculate oak (Quercus robur L.) growing in conditions of clear, shelterwood and group cuttings following hornbeam-oak old-forest cleaning cuttings. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-2.html