Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 59-70

Dorota Wrońska-Pilarek, Tomasz Maliński

Dendroflora Parku Cytadela w Poznaniu

słowa kluczowe: dendroflora, Park Cytadela, Poznań
streszczenie: Dendroflora Parku Cytadela liczy 167 taksonów. Zinwentaryzowano około 22 900 drzew. Na obszarze parku dominują zadrzewienia z gatunkami związanymi ze zbiorowiskami żyznych lasów liściastych. W składzie gatunkowym drzewostanów najczęściej występują Acer platanoides oraz Robinia pseudoacacia, częste są także Acer pseudoplatanus, A. campestre oraz Tilia cordata. Za cenne uznano 257 drzew z 29 taksonów. Znaczne obwody najczęściej osiągają Acer platanoides, Pyrus communis, Aesculus hippocastanum oraz Ulmus laevis.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2008.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, and Tomasz Maliński. "Dendroflora of the Citadel Park in Poznań." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Wrońska-Pilarek D., Maliński T. (2008). Dendroflora of the Citadel Park in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, MALIńSKI, Tomasz. Dendroflora of the Citadel Park in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-6.html