Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 35-44

Danuta Nicewicz, Andrzej Szczepkowski

Zawartość metali ciężkich w drewnie buków (Fagus sylvatica L.) zdrowych i zamierających

słowa kluczowe: metale ciężkie, popiół, buk zwyczajny, drewno bukowe, Polska, stan zdrowotny, witalność drzew, zamieranie lasu
streszczenie: Przeprowadzono badania ogólnej zawartości substancji mineralnych (popiołu) i metali ciężkich (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb) w drewnie buków zdrowych i zamierających z różnych rejonów Polski. Materiał do badań pochodził z dziewięciu nadleśnictw reprezentujących główne bazy surowca tego gatunku w Polsce. Z każdego drzewostanu, w którym obserwowano w przeszłości i obecnie objawy silnego osłabienia, zamierania i nadmiernego wydzielania się drzew, wycięto w tym samym wieku dwa drzewa: zdrowe i zamierające. Analizowano materiał pozyskany ze środkowej strefy, położonej między kambium a rdzeniem, przekroju poprzecznego kłody z odziomkowej części pni buków w wieku 80-145 lat. Udział substancji mineralnych w drewnie buków zdrowych i zamierających zawierał się w bardzo podobnych przedziałach wartości. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy dla każdego z badanych pierwiastków w ich zawartości w drewnie drzew zdrowych i zamierających. Zaobserwowano pewną zależność pomiędzy ilością metali ciężkich w drewnie a położeniem geograficznym.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2008.pdf

For citation:

MLA Nicewicz, Danuta, and Andrzej Szczepkowski. "The content of heavy metals in the wood of healthy and dying beech trees (Fagus sylvatica L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Nicewicz D., Szczepkowski A. (2008). The content of heavy metals in the wood of healthy and dying beech trees (Fagus sylvatica L.). Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 NICEWICZ, Danuta, SZCZEPKOWSKI, Andrzej. The content of heavy metals in the wood of healthy and dying beech trees (Fagus sylvatica L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-4.html