Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 79-91

Dorota Wrońska-Pilarek

Rośliny naczyniowe użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, flora Poznania, Jezioro Strzeszyńskie
streszczenie: Na tle innych obiektów przyrodniczych położonych w granicach Poznania, użytek ekologiczny „Strzeszyn” wyróżnia się znacznymi walorami florystycznymi. Flora obiektu liczy 531 taksonów roślin naczyniowych z 91 rodzin i 296 rodzajów, w tym 20 gatunków umieszczonych na krajowych i regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych. Do najcenniejszych elementów flory użytku należą Dactylorchiza incarnata, Dianthus superbus, Epipactis palustris i Polypodium vulgare. Rośnie tu 12 drzew o obwodach pomnikowych lub zbliżonych do pomnikowych i kilkanaście drzew okazałych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_4_2008.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota. "Vascular plants of “Strzeszyn” ecological site in Poznań." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Wrońska-Pilarek D. (2008). Vascular plants of “Strzeszyn” ecological site in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota. Vascular plants of “Strzeszyn” ecological site in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-9.html