Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 55-65

Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz

Zawartość metali ciężkich w drewnie dębów (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.) zdrowych i zamierających

słowa kluczowe: metale ciężkie, popiół, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, drewno dębowe, Polska, stan zdrowotny, witalność drzew, zamieranie lasu
streszczenie: Przeprowadzono badania ogólnej zawartości substancji mineralnych (popiołu) i metali ciężkich (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb) w drewnie dębów zdrowych i zamierających z różnych rejonów Polski. Materiał do badań pochodził z 12 nadleśnictwach reprezentujących główne bazy surowca tego gatunku w Polsce. Z każdego drzewostanu, w którym obserwowano w przeszłości i obecnie objawy zamierania oraz nadmiernego wydzielania się drzew, wycięto w tym samym wieku dwa drzewa: zdrowe i zamierające. Analizowano materiał pozyskany z twardzieli zewnętrznej odziomkowej części pni dębów w wieku 60-155 lat. Zawartość substancji mineralnych w drewnie dębów zdrowych i zamierających była bardzo podobna. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy dla każdego z badanych pierwiastków w ich zawartości w drewnie drzew zdrowych i zamierających.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2008.pdf

For citation:

MLA Szczepkowski, Andrzej, and Danuta Nicewicz. "The content of heavy metals in the wood of healthy and dying oak trees (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.)." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Szczepkowski A., Nicewicz D. (2008). The content of heavy metals in the wood of healthy and dying oak trees (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.). Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 SZCZEPKOWSKI, Andrzej, NICEWICZ, Danuta. The content of heavy metals in the wood of healthy and dying oak trees (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.). Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-6.html