Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 67-71

Wojciech Szewczyk

Występowanie huby sosny [Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer] w wybranych drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Narol

słowa kluczowe: Phellinus pini, biała zgnilizna jamkowata sosny, sosna
streszczenie: Zgnilizna biała jamkowata sosny, wywoływana przez grzyb Phellinus pini, jest w Polsce oraz w innych krajach poważnym problem z punktu widzenia gospodarki leśnej. Zgnilizna dotyka twardzielowej części strzały, rozwija się niepostrzeżenie przez dziesiątki lat i często jest stwierdzana dopiero po ścięciu drzewa. Dlatego wywołuje ogromne straty gospodarcze. Można przypuszczać, że drewno hubiaste stanowi około 8% corocznie pozyskiwanych sosnowych użytków rębnych. Głównym celem badań było określenie występowania zagrożenia drzewostanów sosnowych zgnilizną białą jamkowatą sosny na podstawie obecności owocników Phellinus pini oraz dziupli powstałych w wyniku zasiedlenia strzały przez grzybnię w Nadleśnictwie Narol. W czasie obserwacji występowania objawów chorobowych na dziesięciu powierzchniach obserwacyjnych oceniono 2490 drzew. Objawy chorobowe odnotowano na 61 drzewach. Znaczna liczba owocników i ich położenie ma duży wpływ na powstawanie nowych ognisk zgnilizny, a przez to jest przyczyną strat gospodarczych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2008.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Narol Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Szewczyk W. (2008). Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected Scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-7.html