Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 5-16

Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

Wzrost i stan mikoryz siewek sosny w odnowieniu naturalnym chronionym chemicznie przed wiosenną osutką

słowa kluczowe: ektomikoryza, fungicydy, odnowienie naturalne, osutka sosny, sosna zwyczajna
streszczenie: Celem pracy była ocena wpływu dwóch fungicydów Falconu 460 EC i Gwarantu 500 SC, zastosowanych w ochronie sosny przed osutką na stan mikoryz i wzrost samosiewów. Obiektem badań były jednoroczne naturalne odnowienia sosny w Nadleśnictwie Gostynin. Falcon stosowano w stężeniu 0,15%, a Gwarant 0,5%, oba fungicydy w ilości 500 l/ha. Zabiegi wykonano jedno- lub dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym. Nie stwierdzono występowania objawów osutki, zarówno na sosnach chronionych fungicydami, jak i kontrolnych. Na korzeniach sosen wyróżniono tylko dwa morfotypy mikoryz. Poziom zmikoryzowania nalotów nie uległ zmianie po aplikacji fungicydów. Oba fungicydy działały nieznacznie ograniczająco na tworzenie form złożonych: wielokrotnie dychotomicznych i koralowatych. Żaden z badanych fungicydów nie powodował zmian we wzroście samosiewów sosny.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2008.pdf

For citation:

MLA Aleksandrowicz-Trzcińska, Marta. "The growth and status of mycorrhization of seedlings in the natural regeneration of Scots pine chemically treated against Lophodermium needle cast." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Aleksandrowicz-Trzcińska M. (2008). The growth and status of mycorrhization of seedlings in the natural regeneration of Scots pine chemically treated against Lophodermium needle cast. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 ALEKSANDROWICZ-TRZCIńSKA, Marta. The growth and status of mycorrhization of seedlings in the natural regeneration of Scots pine chemically treated against Lophodermium needle cast. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-1.html