Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 45-58

Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Krzysztof Mańka, Marcin Nawrot

Zmienność osiowa i promieniowa udziału bielu i twardzieli w pniach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od siedliska, klasy wieku i pozycji biosocjalnej

słowa kluczowe: dąb szypułkowy (Quercus robur L.), biel, twardziel, las mieszany świeży (LMśw), las świeży (Lśw), surowiec drzewny
streszczenie: W pracy wykazano zmienność promieniową i osiową udziału bielu i twardzieli w pniach dębu szypułkowego wyrosłego w zróżnicowanych warunkach wzrostu. Analizowano uzyskany materiał badawczy, szukając czynników wpływających na nieregularność kształtowania się stref bielu i twardzieli w pniach drzew reprezentujących badane populacje. Na udział bielu i twardzieli w pniu oraz szybkość procesu twardzielowania wpływają rozmiary koron i efektywność transpiracji drzew, pozycja biosocjalna i warunki siedliskowe, na których wzrastają drzewa. Zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli występuje również pomiędzy klasami wieku. Wykazano duży wpływ rozmiarów koron na szerokość strefy bielu u drzew. Korelacje w tym wypadku były dodatnie w obu badanych klasach wieku, jednak w III klasie wieku słabsze niż w IV klasie.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2008.pdf

For citation:

MLA Szymański, Marek, et al. "Axial and radial variation in the proportions of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) depending on site type, age class and social class of tree position." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Szymański M., Pazdrowski W., Kaźmierczak K., Mańka K., Nawrot M. (2008). Axial and radial variation in the proportions of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) depending on site type, age class and social class of tree position. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 SZYMAńSKI, Marek, et al. Axial and radial variation in the proportions of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) depending on site type, age class and social class of tree position. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-5.html