Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 21-34

Jarosław Lasota, Piotr Pacanowski

Siedliska lasów czereśniowych pogórza Bieszczadów

słowa kluczowe: siedliska leśne, drzewostany czereśniowe, czereśnia ptasia (Cerasus avium)
streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę drzewostanów z dominacją czereśni ptasiej [Cerasus avium (L.) Moench] oraz warunków siedliskowych, w jakich mogą powstawać takie drzewostany. Stwierdzono, że na pogórzu Bieszczadów czereśnia ptasia może tworzyć samosiewne drzewostany na bogatych w składniki pokarmowe i związki próchniczne glebach brunatnych, wytworzonych na podłożu łupków ilastych. Korzystne warunki dla rozwoju drzewostanów czereśniowych stwarza odpowiednie ukształtowanie terenu, zapewniające ochronę przed wiosennymi przymrozkami i jednocześnie odpowiednie uwilgotnienie gleby. Pod okapem czereśni kształtuje się bujne runo, złożone z gatunków związanych z eutroficznymi lasami bukowymi, podgórskimi, wilgotnymi lasami jaworowymi oraz łęgami.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2008.pdf

For citation:

MLA Lasota, Jarosław, and Piotr Pacanowski. "The sites of wild cherry stands in foothills of the Bieszczady Mountains." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Lasota J., Pacanowski P. (2008). The sites of wild cherry stands in foothills of the Bieszczady Mountains. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 LASOTA, Jarosław, PACANOWSKI, Piotr. The sites of wild cherry stands in foothills of the Bieszczady Mountains. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-3.html