Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (1) 2011 strony: 11-18

Stanisław Dolny, Wojciech Grocki, Tomasz Rogoziński

Poznań University of Life Sciences

Właściwości odpadów z obróbki skrawaniem drewna dębu modyfikowanego termicznie

słowa kluczowe: drewno dębu, modyfikacja termiczna, odpylanie, charakterystyka odpadów
streszczenie:

 

Modyfikowanie drewna dębowego zabiegami termicznymi wywołuje zmiany właściwości odpadów powstających w wyniku jego obróbki skrawaniem. Drobne cząstki, będące fragmentami drewna dębu-termo, odznaczają się wyższym stopniem rozdrobnienia
i wyraźnie odmiennymi cechami kształtowymi. Wpływa to przede wszystkim na zwiększanie się głównych parametrów masowych tych odpadów – gęstości nasypowej i gęstości odpadów utrzęsionych. Niewielkie różnice zarysowują się natomiast w obrębie parametrów kątowych oraz w prędkościach unoszenia cząstek mieszczących się w takich samych przedziałach wymiarowych. Dokładna znajomość zakresu zmian charakterystyk odpadów z drewna dębu poddawanego zabiegom termicznym w stosunku do odpadów z drewna dębu naturalnego umożliwia wprowadzanie odpowiednich korekt w ustalaniu danych do projektowania układów transportu pneumatycznego i odpylania dla zespołów obrabiarek stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów z tak zmodyfikowanego surowca dębowego.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2011.pdf

For citation:

MLA Dolny, Stanisław, et al. "Properties of wastes from the cutting of thermally modified oak wood." Acta Sci.Pol. Silv. 10.1 (2011): .
APA Dolny S., Grocki W., Rogoziński T. (2011). Properties of wastes from the cutting of thermally modified oak wood. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (1),
ISO 690 DOLNY, Stanisław, GROCKI, Wojciech, ROGOZIńSKI, Tomasz. Properties of wastes from the cutting of thermally modified oak wood. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue1/abstract-2.html