Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (3) 2011 strony: 27-36

Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Małgorzata Dalke-Świderska

Poznań University of Life Sciences

Wirulencja populacji Heterobasidion parviporum z drzewostanu świerkowego Nadleśnictwa Suwałki

słowa kluczowe: Heterobasidion parviporum, genotypy, wirulencja, świerk pospolity
streszczenie:

 

Celem badań było określenie wirulencji izolatów H. parviporum reprezentujących różne genotypy o określonym pokrewieństwie i należące do populacji patogena zasiedlającej część drzewostanu świerkowego. Do badań wykorzystano dziewięć izolatów, o określonym podobieństwie genetycznym, reprezentujących odrębne genotypy populacji H. parviporum zasiedlające pniaki w drzewostanie świerka pospolitego w Nadleśnictwie Suwałki. Wykonano dwa doświadczenia infekcyjne.Doświadczenie infekcyjne in vitro przeprowadzono na pożywce agarowej zawierającej mikro- i makroskładniki. Po miesiącu wzrostu siewki były inokulowane grzybnią patogena. Patogeniczność określano na podstawie śmiertelności siewek po 9 miesiącach wzrostu. W doświadczeniu infekcyjnym in vivo użyto 3-letnich sadzonek świerka pospolitego posadzonych w donicach trzy miesiące przed założeniem doświadczenia. Strzałki świerkowe inokulowano grzybnią w ranę wykonaną nad szyją korzeniową. Po 4 miesiącach drewno strzałek analizowano pod kątem nekrozy powstałej w wyniku zasiedlenia i rozkładu drewna powodowanego przez patogena. Wirulencję genotypów określano na podstawie zdolności grzybni do zasiedlania żywego drewna oraz powodowanej śmiertelności siewek świerka pospolitego. Śmiertelność siewek wahała się od 16% do 80%. Analiza wariancji wykazała istotne różnice w śmiertelności siewek świerka pospolitego powodowanej przez poszczególne genotypy H. parviporum. Grzybnia poszczególnych genotypów patogena przerosła drewno strzałek sosnowych na średnią odległość od 0,8 mm do 11,8 mm. Różnice w agresywności genotypów występowały pomiędzy izolatami we wszystkich grupach pokrewieństwa. W badanej populacji H. parviporum pięć genotypów charakteryzowało się wysoką wirulencją, dwa średnią, a dwa niską.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2011.pdf

For citation:

MLA Łakomy, Piotr, et al. "The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 10.3 (2011): .
APA : Łakomy P., Kwaśna H., Dalke-Świderska M. (2011). The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (3),
ISO 690 ŁAKOMY, Piotr, KWAśNA, Hanna, DALKE-ŚWIDERSKA, Małgorzata. The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue3/abstract-3.html