Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 strony: 39-49

Maciej Skorupski1, Andrzej M. Jagodziński1,2, Izabela Kałucka3, Marek Kasprowicz4, Maria Wojterska4, Tomasz Dobies1, Małgorzata Sławska5, Anna Wierzbicka1, Andrzej Łabędzki1, Joanna Oleszyńska-Niżniowska1, Mirosław Nowiński1, Stanisław Małek6, Piotr Karolewski2, Jacek Oleksyn2, Piotr Banaszczak7

1Poznań University of Life Sciences
2
Institute of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
3
University of Lodz
4
Adam Mickiewicz University in Poznań
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
University of Agriculture in Krakow
7
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Rośliny, grzyby i bezkręgowce występujące na powierzchniach doświadczalnych z jodłą olbrzymią [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)

słowa kluczowe: Abies grandis, jodła olbrzymia, różnorodność biologiczna, rośliny naczyniowe, grzyby, nicienie, roztocze, owady
streszczenie:

W pracy przedstawiono różnorodność gatunkową stwierdzoną na powierzchniach doświadczalnych jodły olbrzymiej (Abies grandis) założonych na terenie Arboretum SGGW w Rogowie i porównano z danymi uzyskanymi w drzewostanach tego gatunku rosnących w warunkach naturalnego zasięgu występowania (zachodnia część Ameryki Północnej). Do porównania wykorzystano także wyniki badań uzyskane w drzewostanach jodły olbrzymiej założonych w Europie. W wyniku badań wykonanych w Arboretum SGGW w Rogowie, na powierzchniach doświadczalnych z jodłą olbrzymią wykazano obecność 63 gatunków roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców, 46 gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 110 gatunków bezkręgowców. Dane te porównano również z bogactwem gatunkowym stwierdzonym w rodzimym zbiorowisku leśnym (Tilio-Carpinetum), występującym w bliskim sąsiedztwie powierzchni doświadczalnych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2011.pdf

For citation:

MLA Skorupski, Maciej, et al. "Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): .
APA Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. (2011). Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4),
ISO 690 SKORUPSKI, Maciej, et al. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue4/abstract-4.html