Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (2) 2011 strony: 5-13

Tomasz Dudek

University of Rzeszów

Wspomaganie techniką komputerową wzrokowej oceny uszkodzeń gleby przy zrywce drewna

słowa kluczowe: zrywka drewna, uszkodzenia gleby, metodyka, lasy górskie
streszczenie:

Celem pracy jest zaproponowanie użycia techniki komputerowej do zwiększenia dokładności – opracowanej przez Dyrnessa [1965] i stosowanej w naszym kraju – metody wzrokowej oceny uszkodzeń gleby na skutek zrywki drewna, a następnie porównanie otrzymanych (z użyciem obu metod) wyników badań i na tej podstawie wskazanie technologii najmniej uszkadzających glebę. Komputerową obróbką fotografii cyfrowych wykonano z użyciem trzech programów inżynierskich, tj. CorelDRAW 11, AutoCAD R14 oraz Solid Edge V17. Zastosowanie wspomnianej modyfikacji, umożliwiającej wspomaganie oceny wzrokowej jakości uszkodzeń gleby przez technikę elektroniczną, zapewnia uzyskanie obiektywniejszych wyników badań. Na postawie przeprowadzonych badań wykazano, że zrywka zaprzęgiem dwukonnym jest najbardziej proekologiczna spośród badanych technologii, czego dowodem jest najmniejsza powierzchnia z glebą uszkodzoną oraz najmniejsze ubicie gleby.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2011.pdf

For citation:

MLA Dudek, Tomasz. "Computer-aided assessment of soil damage caused by wood extraction." Acta Sci.Pol. Silv. 10.2 (2011): .
APA Dudek T. (2011). Computer-aided assessment of soil damage caused by wood extraction. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (2),
ISO 690 DUDEK, Tomasz. Computer-aided assessment of soil damage caused by wood extraction. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue2/abstract-1.html