Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 strony: 29-38

Piotr S. Mederski1, Mariusz Bembenek1, Jörn Erler2, Dieter F. Giefing1

1Poznań University of Life Sciences
2
Dresden University of Technology

Efekty innowacyjnego zastosowania harwestera w trzebieżowym drzewostanie brzozowym

słowa kluczowe: harwester, drzewostan liściasty, trzebież, wydajność, uszkodzenia drzewostanu, uszkodzenia gleby
streszczenie:

 

Pozyskiwanie drewna gatunków liściastych harwesterem wiąże się z wieloma trudnościami oraz jest przedmiotem stosunkowo nielicznych badań. Celem artykułu było określenie efektów zastosowania harwestera UTC 150-6LS z głowicą CTL 40HW, zaprojektowaną do pozyskiwania drewna gatunków liściastych. Badania przeprowadzono w trzebieżowym drzewostanie brzozowym w północnej Polsce (Nadleśnictwo Zaporowo). Określenie wyników innowacyjnego pozyskiwania drewna brzozy przeprowadzono
z uwzględnieniem trzech parametrów: 1) wydajności operacyjnej, 2) uszkodzenia drzewostanu oraz 3) uszkodzenia gleby. Podczas pozyskiwania drewna brzozy harwesterem uzyskano średnią wydajność operacyjną 13,40 m3·h-1, a uszkodzenia drzewostanu wahały się od 4 do 7%. Analiza gleby na szlakach operacyjnych wykazała wzrost gęstości o wartości od 0,16 do 0,21 g·cm-3. Stwierdzono również zmniejszenie średniej wilgotności gleby po przejazdach harwesterem, różnice jednak nie były istotne statystycznie. Największą zwięzłość gleby obserwowano po dwóch przejazdach harwestera: wzrost o 50% na głębokości 30 cm oraz wzrost o 45% po jednokrotnym przejeździe na głębokości 10 cm.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2011.pdf

For citation:

MLA Mederski, Piotr S., et al. "Effects of innovative thinning operation in a birch stand." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): .
APA Mederski P.S., Bembenek M., Erler J., Giefing D.F. (2011). Effects of innovative thinning operation in a birch stand. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4),
ISO 690 MEDERSKI, Piotr S., et al. Effects of innovative thinning operation in a birch stand. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue4/abstract-3.html